Licznik odwiedzin:
150013
Licznik wyświelteń podstrony:
849

Wersja wpisu 2015 z dnia wt., 01/12/2016 - 14:45

 

Rodzaj Podmiot przeprowadzający Data rozpoczęcia i zakończenia Przedmiot Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów przeprowadzających
KONTROLA Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu
od 01.07.2015
do 03.07.2015

06.07.2015

od 13.07.2015
do 14.07.2015

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

1. Protokół kontroli z dn. 14.07.2015.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie głównej MBP Rynek 3
KONTROLA Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji
11.12.2015 Sprawdzeniem objęta została dokumentacja przetwarzania danych osobowych wdrożona w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Sprawdzono sposób powołania, podległość służbową oraz zgłoszenie do GIODO Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W przypadku powołania ABI w jednostce istnieje ustawowy obowiązek prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych, dlatego sprawdzono formę prowadzenia rejestru oraz wykonanie obowiązku informacyjnego dotyczącego dostępu do rejestru. Sprawdzono zgodność prowadzonej Ewidencji osób posiadających dostęp do danych osobowych z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

1. Sprawozdanie ze sprawdzenia zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ich ochronie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 22.12.2015

Zalecenia do realizacji:
1. Uzupełnić zapisy dotyczące struktur zbiorów danych i powiązań między nimi.
2. Uzupełnić zapisy dotyczące sposobu, miejsca i okresu przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe.

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie głównej MBP Rynek 3

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu 2015
podmiot udostępniający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
osoba, która wytworzyła informację Beata Zdrodowska-Surow
osoba, która odpowiada za treść informacji Izabela Migocz
osoba, która wprowadziłą informację Ireneusz Major
data wytworzenia informacji 14.07.2015
czas udostępnienia informacji 14.07.2015 14:41:59
czas ostatniej aktualizacji 12.01.2016 13:45:28
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (077) 482-37-42

Projekt i realizacja:

e-direct